Comuna Peris- jud. Ilfov

 

 

Comuna Peris este amplasata la 44.68°N latitudine si 26.01°E longitudine. Ea face parte din judetul Ilfov 
Accesul rutier este asigurat prin Drumul National 1 spre Bucuresti si Ploiesti, prin Drumul Judetean 101 A, Drumul Judetean 101 B spre sos Buftea -Ploiesti

Comuna Peris este compusa din 5 sate: Peris, Bratulesti, Cocioc, Balteni si Burias si ocupa o suprafata de 7797 ha.

  • Extravilan: 6762 ha 
  • Intravilan :1.035 ha 

           Terenul agricol reprezinta 61% din totalul suprafetei teritoriului administrativ si are urmatoarele categorii de folosinta :

  • teren arabil : 4359 ha 
  • vii si pepiniere viticole : 87 ha 
  • pomi si pepiniere : 17 ha 
  • pasuni : 315 ha 

Fiind localizata in  Campia Româna, relieful este majoritar de câmpie ( 105–137 m. fata de nivelul Marii Negre).

Padurile comunei fac parte din renumitii “Codrii Vlasiei”.

Din punct de vedere hidrografic, comuna este situata intre râul Ialomita si lacul Snagov

Datorita diferentei mici de nivel pe care curg râurile, s-au format un numar mare de lacuri,  majoritatea natural