Comuna Peris- jud. Ilfov

 

 

Documentatii necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism

 

Conform prevederilor Legii nr.50/1991 sunt necesare urmatoarele:

  • cerere tip privind eliberarea Certificatului de Urbanism

  • plan de incadrare in zona

  • plan de situatie (propunere)

  • memoriu tehnic

  • dovada obtinerii terenului pentru care se solicita Certificatul de Urbanism (titlu de proprietate, contract de vinzare cumparare , contract de concesiune, certificate de mostenire, etc)

  • avizul primariei si avizul comisiei locale de urbanism

  • hotarirea consiliului local

  • dovada achitarii taxei pentru Certificatul de Urbanism - locuinte si anexe gospodaresti