Comuna Peris- jud. Ilfov

 

 

CERTIFICATUL DE DECES SI AVEVERINTA DE INHUMARE

 Pentru a obtine certificatul de deces si adeverinta de inhumare de la Primarie, declarantul decesului trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

  • certificatul de nastere al defunctului, in original;

  • certificatul de casatorie al defunctului, in original;

{Ambele acte sus-mentionate se returneaza declarantului}

  • buletinul de identitate al defunctului, in original;

  • livretul militar al defunctului, in original (daca acesta a fost barbat);

  • actul constatator al decesului; 

{Ultimele trei acte raman la Primarie, nu se returneaza declarantului decesului