Comuna Peris- jud. Ilfov

 

 

Pentru a obtine autorizatie de construire de la Primarie, cetatenii trebuie sa prezinte in prealabil urmatoarele documente:

 

1. Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire inclusiv anexa - se obtin, contra cost, de la Primarie - completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.C.

2. Actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii -in copie legalizata
3. Certificatul de urbanism - in copie

4. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C., inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilare in original - doua exemplare

5. Fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a Primariei - doua exemplare

6. Avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism - in copie

7. Declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului

8. Documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire - in copie

9. Documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic