Comuna Peris- jud. Ilfov

 

 

AUTORIZATIE PENTRU DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI ECONOMICE

 Autorizatia se elibereaza in conformitate cu prevederile Legii nr.507/12 iulie 2002, privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice

Pentru obtinerea autorizatiilor in vederea desfasurarii de catre persoanele fizice a unor activitati economice in mod independent sau pentru infiintarea si functionarea de asociatii familiale, persoana fizica sau, dupa caz, reprezentantul asociatiei familiale, trebuie sa depuna o documentatie care va cuprinde:

  • cerere-tip care, in cazul asociatiei familiale, trebuie sa contina semnaturile tuturor membrilor asociatiei;
    cazierul judiciar

  • copii de pe actele de identitate

  • certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru membrii asociatiei familiale, care sa ateste starea sanatatii, pentru a permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, eliberat in conditiile legii

  • actele din care sa rezulte resedinta, pentru persoanele fizice cetateni straini [cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai celorlalte state apartinand spatiului economic european]

  • documentele care atesta calificarea profesionala si, dupa caz, autorizatia speciala

  • acordurile si avizele eliberate de institutiile abilitate, potrivit dispozitiilor legale, necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita autorizarea.

    Cererea de autorizare sau de completare a autorizatiei, dupa caz, se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la Primarie.

    Dupa obtinerea autorizatiei, asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sunt obligate sa se inregistreze la Registrul Comertului si la organele fiscale teritoriale, conform reglementarilor legale in vigoare.